Zásady ochrany osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, řídících se zákony Slovenské republiky.

2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.

3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo a e-mailová adresa. V případě objednávky na firmu (živnostník, s.r.o. nebo a.s.) také: název firmy, IČO, DIČ a DIČ (DIČ v případě plátce DPH).

4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

5. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

6. Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu § 28 Zákona čj. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

7. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu pro marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

8. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresu jsou poskytnuty na dobu pěti let.

9. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro marketingové účely

10. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu s registrací ve věrnostním programu souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.

11. Osobní údaje pro věrnostní program v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresu jsou poskytnuty na dobu pěti let.

12. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme.

13. Prodávající nepřichází do kontaktu s informacemi o platebních kartách ani s informacemi o přihlašovacích jménech ani heslech ani kódech zadávaných kupujícím při platbě za zboží. Za ochranu těchto údajů jsou v plném rozsahu zodpovědní provozovatelé platebních bran.